profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyznaczanie siły wypadkowejpoleca84%
Fizyka

Siły zbieżne

punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na rysunku powyżej. Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda równoległoboku sił Na ciało działają siły F1 i F2poleca81%
Fizyka

Siła jako wektor

spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (zobacz: pierwsza zasada dynamiki.) Siłę, która równoważy działanie innych sił (czyli działanie ich siły wypadkowej ) nazywamy siłąpoleca85%
Fizyka

Składanie sił położonych na jednej prostej i mających ten sam zwrot

F2 do końca siły F1 otrzymujemy odcinek |AE|, który jest wartością siły wypadkowej (Fw). |AE| = |AB| + |BE| |AE| = Fw |BE| = |CD| = F2 Fw = F1 + F2 Siła wypadkowa równapoleca85%
Fizyka

Zasady Dynamiki Newtona

przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły F działającej na to ciało. Kierunek i zwrot tego ciała jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora siły . Siła opoleca85%
Fizyka

Zasady dynamiki

(czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej III zasada dynamiki Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego