profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Wystąpienie Winstona Churchilla w Fulton



poleca85%
Historia

Sytuacja międzynarodowa po II Wojnie Światowej

Rozpętana przez państwa „osi” wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Obok państw niepodległych wzięły w niej udział terytoria zależne i kolonie. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Pod broń powołano 110 mln...



poleca85%
Historia

Geneza zimnej wojny

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego z mocarstwami anglosaskimi z lat II wojny światowej nie przetrwała próby czasu i zaczęła po zakończeniu działań wojennych przechodzić do historii. Pojawiały się mniej czy więcej poważne różnice w...



poleca85%
Historia

Zimna wojna, konferencje, sprawa Niemiec po II wojnie światowej.

11.1943 - konferencja w Teheranie uczestnicy: USA- Roosevelt, W.Brytania- Churchill, ZSRR- Stalin decyzje: otwarcie drugiego frontu po kapitulacji Niemiec miały być one okupowane przez wojska aliantów Stalin za walkę z Hitlerem żąda wschodniej...



poleca85%
Historia

Zimna wojna.

Zimna wojna w XX wieku to okres po drugiej wojnie światowej, podczas którego w konflikt popadły ZSSR i mocarstwa anglosaskie, jednak stopniowo front konfrontacji rozszerzał się i różnicował. W tym czasie stosunki polityczne były mniej lub bardziej...



poleca84%
Historia

Sytuacja Polski po II wojnie światowej.

W czasie II wojny światowej Polska na 5 lat znikła z map Europy, jednak po zdobyciu przez III Rzeszę Warszawy (28 września 1939) polski rząd nie podpisał aktu kapitulacji, ani zawieszenia



poleca85%
Historia

Daleki Wschód po II wojnie światowej

po I wojnie światowej przez Ligę Narodów, oraz uznawała przekształcenie wysp Riukiu w terytorium powiernicze ONZ pod administracją Stanów Zjednoczonych. Traktat przyznawał Japonii prawo do



poleca85%
Politologia

Scharakteryzuj rozwój współczesnej gospodarki światowej

w globalnym podziale pracy. Po II wojnie światowej ukształtował się również światowy system państw realnego socjalizmu z gospodarką planowaną i ściśle kontrolowaną przez administrację państwową



poleca85%
Politologia

Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

stanowi ukoronowanie dążeń integracyjnych. Próby integracji międzynarodowej to nie odkrycie XX wieku, po II Wojnie Światowej rola międzynarodowych organizacji gospodarczych wyraźnie wzrosła



poleca85%
Historia

Społeczeństwo Polskie podczas II wojny światowej.

"Społeczeństwo Polskie podczas II wojny światowej " 1. Okoliczności wybuchu wojny i geneza. 2. Ribbentrop Mołotow- 1939r. 3. Sytuacja militarna i społeczna. 4. Polskie Państwo Podziemne. 5