profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyprawa wędrówka tułaczka podróż niejedno ma imiępoleca84%
Język polski

Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię

Wędrówka, tułaczka, wyprawa…- podróż niejedno ma imię. Podróżuje się w różnych celach Niektórzy po to, aby poznać trochę świata, spełnić marzenie i osiągnąć własne cele, a inni wyjeżdżali bo nie mieli innego wyjścia. Słowo „podróż” niejedno ma...poleca83%
Język polski

Napisz rozprawkę na temat: ''Wyprawa, wędrówka, tułaczka... – podróż niejedno ma imię''. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do co najmniej trzech przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.

Celem mojej pracy będzie udowodnienie, że stwierdzenie: ''Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię'' jest trafne. Postaram się poprzeć jego słuszność odwołując się do odpowiednich przykładów z literatury i wiadomości z historii....poleca85%
Język polski

Wędrówka, tułaczka, wyprawa… - udowodnij, że podróż niejedno ma imię

Wędrówka , tułaczka , wyprawa , każde z tych słów oznacza to samo: „odcinek czasu, w którym poruszamy się z jednego miejsca do drugiego”. Można, więc dojść do wniosku, iż podróż niejedno ma imiępoleca83%
Język polski

Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię.

wspomniałam, określenie " podróż " nie jest jednoznaczne. Wyprawa , wędrówka , tułaczka … – podróż niejedno ma imię . Idealnym przykładem przymusowej podróży jest emigracja Polaków po klęsce powstaniapoleca88%
Język polski

Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię

wracają tam skąd wyruszyli. Podsumowując powyższe argumenty, mogę stwierdzić, że Podróż można różnie określić i uważam, że powyższymi argumentami mogę powiedzieć, że niejedno ma ona imię . Wędrówkapoleca84%
Język polski

"Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię".

może być miłość, śmierć, dotarcie do siebie samego lub po prostu zdobycie kolejnego doświadczenia. Dlatego stwierdzenie "[...] podróż niejedno ma imię " uważam za trafne.