profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wypracowanie Czy można być świętym bez Bogapoleca83%
Język polski

Czy można być świętym bez Boga? Rozważania na podstawie literatury współczesnej

Począwszy od rozwoju cywilizacji zaczęły nawarstwiać się w człowieku XX wieku problemy egzystencjalne. Dotyczyły one głównie miejsca jednostki we współczesnym świecie oraz brak możliwości realizacji zamierzonych celów. Człowiek współczesny...poleca83%
Język polski

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Boga lub też ateizm. Drugim, częściowo związanym z pierwszym, jest przyjęcie od-powiedniego systemu wartości. Na jego czele można postawić wartości związane z wiarą w Boga , dalej potrzebę