profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurachpoleca83%
Historia

Plebiscyty na Warmii, Mazurach, Górnym Śląsku. III Powstanie Śląskie

<BR>I. PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH <BR> <BR>Plebiscyt na Warmii, Mazurach, a także Powiślu miał się odbyć (zgodnie z traktatem wersalskim) 11 lipca 1920r. Plebiscyt obejmował na Warmii 2 powiaty: olsztyński i reszelski; na...poleca89%
Historia

Konferencja paryska a powojenny los Górnego Śląska

ustaleniem przynależności danych obszarów zgodnie z narodowością ludności jaka je zamieszkuje, stąd późniejsze plebiscyty na Górnym Śląsku , Warmii i Mazurach . Traktat paryski z 28 czerwca 1919 rokupoleca84%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

. Postanowiono przeprowadzić plebiscyty na Śląsku , Warmii i Mazurach . Gdańsk został wolnym miastem. Polska musiała podpisać również podpisać traktaty mniejszościowe dot. Niemców. 4.Plebiscyt na Warmiipoleca85%
Historia

System wersalski.

znalazły się pod kontrolą międzynarodową. Ponadto na dotychczasowych obszarach Rzeszy zamieszkiwanych przez ludność o różnych narodowościach przeprowadzono plebiscyty . W ich wyniku Niemcy utraciłypoleca85%
Historia

Powstania Śląskie.

. Była to główna przyczyna wybuchu powstań śląskich. I Powstanie Śląskie Przyczyny powstania Na początku 1919 r. powstała na Górnym Śląsku Polska Organizacja Wojskowa, która w ciągu kilkupoleca85%
Historia

Klasa 8 wrzesień-listopad

zakwestionowany przez premiera brytyjskiego Lloyda Geo-rg’a. Ostatecznie zapadła decyzja o przyznaniu Polsce Wielkopolski i Pomorza Wsch. bez Gdańska. W Prusach Wsch. i na Górnym Śląsku miano