profil

Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Wymierzanie sprawiedliwościpoleca85%
Prawo

Sądy

Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów, różniącą je od innych organów państwowych i znamionującą ich...poleca86%
Prawo

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy karać surowiej

Czy karać surowiej?? Moim zdaniem karać powinno się surowiej ale tylko w nielicznych przypadkach. Na całym świecie zamordowano wiele niewinnych osób, a gorszą sprawą jest to iż osoby naruszające prawo są na wolności i nadal popełniają te same...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy, policja, prokuratura

stosunków międzyludzkich - bezpieczeństwo, wolność działania i własność 2. Sądy : I sąd najwyższy - nadzoruje sądy powsz. - rozpatruje kasacje - dokonuje wykładni prawa II sądypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy - władza sądownicza

Władza sądownicza – sądy Organami wymiaru sprawiedliwości są: • Sąd Najwyższy • sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne) • sądy szczególne ( wojskowe ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NIK, sądy

Sądy . Cechy władzy sądowej w Polsce: niezawisłość sędziowska-sędziowie podlegają tylko ustawą, prawo oskarżonego do obrony-oskarżony może mieć obrońcę, domniemanie niewinności-oskarżonemu trzebapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy i trybunały

sądy : garnizonowe , okręgów wojskowych i wojskowe . Do sądów powszechnych należą sądy :apelacyjne , okręgowe wojskowe . Spory pomiędzy obywatelem a administracją publiczną rozstrzyga Naczelny Sąd