profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wymień przyczyny starć zbrojnychpoleca85%
Historia

Wojna a konflikt zbrojny

Wojna a konflikt zbrojny Na początku lat dziewięćdziesiątych poważnym zagrożeniem dla ładu narodowego stały się procesy dezintegracyjne. Rozpad bloku wschodniego, a także przeobrażenia w Związku Radzieckim naruszyły względną...poleca85%
Język polski

Wojna jest złem i nigdy nie może się powtórzyć

Wojna jest to zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi. Większość trwających obecnie lub w historii wojen było znacznie rozciągniętych w czasie, niektórepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Pokój, to nie tylko brak wojny" Ronald Reagan.

to stan harmonii i spokoju, wyklucza on konflikt . Jego przeciwieństwem jest wojna . A więc co to takiego. Wojna to zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami, lub grupami społecznymipoleca83%
Język polski

Wojna - czy można jej uniknąć, czego jest skutkiem

Wojna to okres orężnej walki między państwami lub plemionami, jest to skutek nieporozumień na tle rasowym, religijnym, politycznym czy też gospodarczym. Powodami wojen jest również chciwośćpoleca84%
Historia

I wojna światowa

I wojna światowa – konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918) pomiędzy Ententą, do której należały między innymi Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stanypoleca83%
Geografia

Konflikty na świecie

terytorium palestyńskim w 1948roku. b)konfl. o Kaszmir pomiędzy Pakistanem a Izraelem a Chinami jest to prowincja położona na granicy tych 3 państw której ludność wyznaje Islam, konflikt jest bardzo