profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wymień prekursorów strukturalizmupoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa - strukturalizm i posstrukturalizm

Strukturalizm Prekursorzy: Ferdynand De Saussure i semiotyka przedmiotem jego zainteresowania są reguły i konwencje organizujące język (language) a nie przypadku jego użycia z życiu codziennym (parole) diachroniczne i synchroniczne badanie...poleca82%
Kulturoznawstwo

Strukturalizm - Antropologia Kulturowa

Strukturalizm Prekursorzy: Ferdynand De Saussure i semiotyka przedmiotem jego zainteresowania są reguły i konwencje organizujące język (language) a nie przypadku jego użycia z życiu codziennympoleca85%


poleca85%
Socjologia

Antropologia

lingwistyczna. RÓŻNICE MIĘDZY ANTROPOLOGIĄ KULTUROWĄ A SPOŁECZNĄ obejmują w praktyce nieco odmienne pola badawcze, perspektywy oglądu rzeczywistości i podejścia interpretatorskie. Jeśli AK koncentrujepoleca85%
Socjologia

Antropologia-opracowanie pojęć

i organizacją społeczną. Antropologia kulturowa jest pojęciem szerszym antropologia społeczna staje się jednym z bardzo istotnych jej działów. ETNOGRAFIA I ETNOLOGIA- dla Levi Straussa etnografiapoleca83%
Socjologia

Test z antropologii

pierwszy użył: a) Cyceron, b) Seneka, c) Marek Aureliusz 3. Pierwszą tzw. minimalistyczną definicję religii podał: a) E. Sapir, b) B. Malinowski, c) E. Tylor, d) R. Linton 4. Strukturalizm