profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wymień podmioty administracji publicznejpoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

1.Administracja publiczna Wykonywaniu administracji publicznej w terenie slu/y samorząd terytorialny. Administracja publiczna to działalność organizatorska bo administracja organizuje zadania, zarządza. Administracja publiczna to służenie...poleca85%
Administracja

Prawo wykroczeń WSHE

Prawo wykroczeńpoleca84%
Administracja

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

)Jest to cały proces przygotowania rozwoju lokalnego, wyznaczania konkretnych zadan, ich realizacji, koordynacji, oceny przebiegu i bieżącej korekty 2) Kto jest autorem ? Odpowiedzialny jest samorządpoleca90%
Administracja

Postępowanie egzekucyjne dr.Bukowski Zbigniew WSHE włocławek

Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego Działania administracji publicznej powinny być skuteczne. Dlatego administracja musi dysponować środkami zapewniającymi wykonanie nakazów i zakazówpoleca88%
Pedagogika

Pytania na egzamin na WSHE z teorii kanclerza-metodyka

Wyjaśnij pojęcia: 1. Parametry podmiotowe- a) repertuar aktywności-zbiór czynów, które sprawca może podjąć, zmienny w czasie.(Pójście do pracy i przygotowanie się do niej w domu), b) umiejętnoścpoleca85%
Administracja

Prawo konstytucyjne -sesja- wshe

ZWOŁANIE I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM Sesja Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim na dzień 27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu