profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Wykres

poleca56%
Fizyka

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość maleje wraz z upływem czasu według wzoru: v= v 0 − a⋅t. W chwili t = 0 szybkość wynosi v 0 . W kolejnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana jest coraz większa liczba, co graficznie przedstawia wykres:

poleca49%
Fizyka

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Szybkość w tym ruchu rośnie w miarę upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v 0 + a · t. Jest to równanie kierunkowe prostej y = a x + b , w którym wyrazem wolnym jest szybkość początkowa v 0 , a stałe przyspieszenie spełnia rolę współczynnika kierunkowego prostej.

poleca47%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Nazwa tego ruchu wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Oznacza to, że wektor prędkości w czasie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Ponieważ w takim ruchu wartość przemieszczenia AB jest równa drodze s, to wartość prędkości jest równa szybkości i możemy wyrazić ją wzorem: przy założeniu, że czas początkowy t 0 , w którym zaczynamy obserwować ruch,...

poleca40%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Droga w tym ruchu rośnie wraz z upływem czasu zgodnie ze wzorem: Jest to równanie paraboli y = ax 2 + bx + c, w którym c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik przy t 2 ) i przechodzącą przez początek układu współrzędnych (dla t = 0 mamy s = 0). Wykres pokazuje, że droga przebyta w dowolnej sekundzie jest większa od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie....

poleca59%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t 2 : Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z wykresu widać, że droga przebyta w czasie dowolnie wybranej sekundy ruchu jest mniejsza od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie. Jest to cecha ruchu opóźnionego.poleca83%
Informatyka

Lądy i oceany.

Jest to zadanie które możecie robic na informatyce ... W programie EXCEL!poleca85%
Socjologia

Ćwiczenia-laboratorium informatyczne

patrz załącznikipoleca85%
Geografia

Ogólne iformacje o geografii

1. Geografia- nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod wzglądem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą miedzy zjawiskami przyrodniczymi a społeczno-gospodarczymi.2. Geografia fizyczna- bada...poleca82%


poleca68%
Język polski

Jak napisać notatkę? Przykład notatki "Zemsta"

1. Rodzaje notatki: a) tabela: - informacje przedstawiamy w przejrzysty, praktyczny sposób; - używana najczęściej do zestawienia, ukazania różnych informacji, tj. daty urodzin wielu autorów lub do gromadzenia słownictwa; b) wykres: -...