profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wykonanie zobowiązańpoleca85%
Administracja

Prawo Zobowiązań-ściąga

J.W.poleca92%


poleca90%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - przypadki odpowiedzialności absolutnej.

Odpowiedzialność absolutna • Art. 142, 149, 182 §2 • Naprawienie szkody wyrządzonej w pewnych przypadkach właścicielowi gruntu przy wykonywaniu uprawnień do połowu ryb • Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne •...poleca83%
Historia

Prawo cywilne.

1. Zobowiązanie: Stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od 2-iej str. (dłużnik) określonego zachowania, czyli świadczenia. <BR> <BR>2. Źródła zobowiązań: 1. Czynności prawne (umowy-nazwane >u....poleca85%
Prawo

Prawo- różne materiały

Prawo - wykłady, ściągi - wszystko w załącznikachpoleca85%
Prawo administracyjne

Podstawy prawoznastwa - ściąga

to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań ). Zdolność do czynności prawnych jest szczegółowo uregulowana przez przepisy części ogólnejpoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Spółki - ściąga

, narkomanii czy alkoholizmu) oraz dziecko do lat 13 nie może samo zaciągać zobowiązań , ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych. Może natomiast dokonywać czynności prawnych tylko w drobnych sprawachpoleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

OBWE, KBWE, ONZ - ściąga z PO.

międzynarodowego, obrony praw człowieka, poszanowania zobowiązań międzynarodowych, pomocy krajom rozwijającym się. Karta Narodów Zjednoczonych ustanowiła szereg organów i instytucji oraz ich kompetencje:1poleca84%
Prawo gospodarcze

Prawo handlowe ściąga

zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj konosament albo list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został