profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wykłady z polityki społecznejpoleca85%
Politologia

Polityka społeczna - wykłady (dużo)

tresc w załącznikupoleca86%
Polityka społeczna

Polityka społeczna- wykłady

Polityka społeczna wykładypoleca85%
Marketing

Wykłady z Podstaw Marketingu (AE)

, poznawanie, kreowanie i przewidywanie ich potrzeb. DZIAŁANIE – zintegrowania wiązka instrumentów marketingowych REZULTAT – zysk w wyniku satysfakcjonowania klientów 4) Społeczna i humanistycznapoleca83%
Pedagogika

Notatki z wykłady u prof. Bezwińskiej

wtórna) – klasa społeczna , więź i interes klasowy, odrębność etosu, solidarność z ludźmi o podobnych pozycjach i położeniu, kształtowanie przekonań o szczególnym miejscu i misji własnej klasy i jejpoleca85%
Pedagogika

Profilaktyka Prof.UJ F. Wojciechowski- wykłady

: wyrównywanie szans edukacyjnych, właściwa polityka społeczna i gospodarcza, właściwe planowanie przestrzeni. II etap Etap działań wtórnych. Co wchodzi w obszar tej działalności? - Usuwanie warunkówpoleca85%
Pedagogika

Diagnostyka pedagogiczna, wykłady z IV sem., dr Kurowski, EUHE

. osobniczej 2. grup 3. środowiskowej. Aby efekt końcowy był skuteczny pedagogika musi również współdziałać z innymi dyscyplinami jak psychologia, medycyna, polityka społeczna itp. Kwestiapoleca88%
Makroekonomia

Makroekonomia - wykłady 2005

, służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, zapewnienie opieki ludziom starym, upośledzonym. W gospodarkach, w których są kłopoty w gospodarce  zbyt rozbudowana sfera społeczne społeczna  Szwecja