profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wykłady z polityki społecznejpoleca85%
Marketing

Wykłady z Podstaw Marketingu (AE)

, poznawanie, kreowanie i przewidywanie ich potrzeb. DZIAŁANIE – zintegrowania wiązka instrumentów marketingowych REZULTAT – zysk w wyniku satysfakcjonowania klientów 4) Społeczna i humanistycznapoleca83%
Pedagogika

Notatki z wykłady u prof. Bezwińskiej

wtórna) – klasa społeczna , więź i interes klasowy, odrębność etosu, solidarność z ludźmi o podobnych pozycjach i położeniu, kształtowanie przekonań o szczególnym miejscu i misji własnej klasy i jejpoleca85%
Pedagogika

Diagnostyka pedagogiczna, wykłady z IV sem., dr Kurowski, EUHE

. osobniczej 2. grup 3. środowiskowej. Aby efekt końcowy był skuteczny pedagogika musi również współdziałać z innymi dyscyplinami jak psychologia, medycyna, polityka społeczna itp. Kwestiapoleca88%
Makroekonomia

Makroekonomia - wykłady 2005

, służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, zapewnienie opieki ludziom starym, upośledzonym. W gospodarkach, w których są kłopoty w gospodarce  zbyt rozbudowana sfera społeczne społeczna  Szwecjapoleca84%
Zarządzanie kadrami

Społeczne cele i funkcje przedsiębiorstwa - wykłady

). Polityka społeczna jest nauką praktyczną  opiera się na następujących dyscyplinach:  ekonomii  socjologii  prawoznawstwa. Dużo czerpie również z filozofii  chodzi tutaj o systemy