profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyjaśnij znaczenie prometeizmupoleca70%
Język polski

Prometeizm - definicja

Prometeizm -> pogląd filozoficzno-etyczny nawiązujący do mitu postaci -> Prometeusza: głosił moralny ideał postępowania, którego celem powinno być dobro grupy społecznej, narodu czy też ludzkości, gotowość do walki o prawa ogółu, wolność itp.,...poleca84%
Język polski

„Mit antyczny dzisiaj – świadectwo erudycji,źródło wiedzy o człowieku, naiwna baśń?”-Do jakich przemyśleń na ten temat skłonił cię esej Franciszka Bacona?

Boga i niezgody na taki kształt świata, w którym Stwórca zgadza się na istnienie cierpienia, utworzono termin " prometeizm ". Niedoścignionym wzorem miłości do swojego dziecka to Demeter. Jestpoleca84%
Język polski

Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy

Roch Kowyl Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywołując wybrane 2-3 utwory literackie uzasadnij tezępoleca84%
Język polski

Cierpienie

Kaukazu, gdzie orzeł wyjadał mu wciąż odrastająca wątrobę. Prometeusz cierpi wiec za ludzkość, prometeizm oznacza postawę poświecenia się dla narodu, społeczeństwa itd. Nie przypisujmy wymiaru