profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyjaśnij na czym polega monarchia patrymonialnapoleca84%
Historia

Ewolucja państwa polskiego za Piastów

Państwo polskie przeszło dość dużą ewolucję pod względem ustrojowym państwa. Począwszy od państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów, gdzie pierwszym władcą był Mieszko I ustrojem była monarchia patrymonialna. Była ona formą rządów, w...poleca82%
Historia

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa.

spowodowało wygaśnięcie dynastii Piastów i objęcie panowania przez Ludwika Węgierskiego, który pragnąc zdobyć koronę Polski dla swoich córek nadaje szlachcie przywilej koszycki. Po śmierci Ludwika