profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyjaśnij dlaczego Polska wstąpiła w unię z Litwąpoleca79%
Historia

Unie polsko-litewskie

Unia, według Encyklopedii PWN, to zjednoczenie, związek; określenie związku państw, terytoriów, organizacji. Można wyróżnić unię personalną- związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy, przy zachowaniu odrębnego systemu...poleca84%
Historia

Unie polsko litewskie

Wettynami August II Mocny i August III • 1807-1815r. Unia z Saksonią Fryderyk August •1815-1831r. Unia z Rosją z Aleksandrem I i Mikołajem I Unie polsko litewskie : 1385r. Unia w Krewiepoleca84%
Historia

Unie Polski i Litwy, unie polsko-litewskie w skrócie

UNIE POLSKI Z LITWĄ Krewo 14 VIII 1385 Postanowienia: Unia personalna – Jagiełło poślubi Jadwigę i zostanie królem Polski, Litwa przyjmie chrzest, zostanie przyłączona do Polski i pomożepoleca85%
Historia

Unie polsko litewskie

Idea unii polsko -litewskiej powstała w wyniku zagrożenia, jakie dla obydwu państw na przełomie XIV i XV wieku stanowił Zakon Krzyżacki. Państwo polsko - litewskie stało się jedną z potęg europejskichpoleca85%
Historia

Unie polsko-litewskie

walk i najazdów, choć na krótko przerwana sojuszem Władysława Łokietka z Giedyminem, trwała w praktyce do roku 1385, gdy zawarto pierwszą polsko -litewską unię personalną - unię w Krewie . W ciągupoleca83%
Historia

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa.

przywilejów szlachty polskiej. ZNACZENIE UNII - państwo polsko - litewskie zostało mocarstwem - nowe zagrożenia dla Polski (konflikty z Moskwą, Tatarami) - synkretyzm kulturowo-religijny (wpływ