profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyjaśnienie pojęciapoleca84%
Język polski

Renesans - filozofie, poglądy, toposy.

Humanizm -(człowieczeństwo) dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowości, badania własnych przeżyć poprzez poznanie kultury starożytnej i przejmowanie z niej wzorców postępowania i twórczości. Humanizm podnosił godność człowieka. Odstępował od...poleca84%
Język polski

Archetypy mitologiczne, toposy, cechy eposu, cechy dramatu, związki frazeologiczne

- tantal- zuchwalstwo, głód pragnienie - Dionizos - Afrodyta- piękno Toposy - arkadia - wyspy szczęśliwe - eros - Narcyz - prometeizm - Ikar - Amor - matka bolejąca - złoty wiek - rozpaczpoleca85%
Język polski

„Toposy antyczne we współczesnej poezji w oparciu o elementy analizy tekstu „Króla Edypa” Sofoklesa oraz dokonanej interpretacji wiersza Anny Piwkowskiej pt. „Jokasta”.”

We współczesnej poezji bardzo częstym zjawiskiem jest nawiązywanie do motywów starożytnych. Nie rzadko antyczne toposy ulegają wtedy przekształceniu, nabierając nowych znaczeń i przełożonepoleca83%
Język polski

Archetypy i toposy - przykłady

Archetyp - (z gr. 'archetypon' pierwowzór) pierwowzór jakiegoś działania; to prastary symbol ukryty w podświadomości człowieka, który jest wytworem doświadczeń ludzkości (np. archetyp matkipoleca84%
Język polski

„Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku

hasłem tego nurtu filozoficznego jest carpe diem – chwytaj dzień. Mimo że te filozofie wydają się skrajnie inne, obie koncentrują się na człowieku – mają na celu udoskonalenie jego życia. Również