profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wydział Spraw Obywatelskichpoleca85%
Administracja

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

WYDZIAL SPRAW OBYWATELSKICH Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje: 1) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych w zakresie przygotowania i...