profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Wydział rodzinny i nieletnich

poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy powszechne

Pod nadzorem Sądu Najwyższego działają sądy powszechne, które rozpatrują sprawy z zakresu karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem spraw ustawowo przewidzianych dla innych sądów. Na sądownictwo powszechne składają się sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne. Rodzaje sądów Sądy apelacyjne Są sądami odwoławczymi od orzeczeń wydanych przez sądy okręgowe w pierwszej instancji. Sądy apelacyjne...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo i sprawiedliwość (sądy,policja,prokuratura)

międzyludzkich -bezpieczeństwo, wolność działania i własność 2 Sądy : I sąd najwyższy -nadzoruje sądy powsz. -rozpatruje kasacje -dokonuje wykładni prawa II sądy powszechne * sądy rejonowepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy - władza sądownicza

Władza sądownicza – sądy Organami wymiaru sprawiedliwości są: • Sąd Najwyższy • sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne) • sądy szczególne ( wojskowe ipoleca85%
Prawo

Sądy

osądzonej ( res iudicata ). Sądy dzielą się na: a) sądy powszechne , b) sądy szczególne. Kompetencje sądów szczególnych są w przepisach proceduralnych wyraźnie określone, natomiast sądy powszechnepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NIK, sądy

)> sądy garnizonowe(I instancja). Naczelny Sąd Administracyjny.> Sądy powszechne > sądy apelacyjne(II instancja)> sądy okręgowe(I instancja, II instancja)> sądy rejonowe. Trybunał Konstytucyjny: wydajepoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy i trybunały

Administracyjny . Sądowi Najwyższemu podlegają: sądy powszechne szczególne oraz NSA. D o trybunałów w Polsce zaliczamy : konstytucyjny oraz stanu . Przed trybunałem stanu mogą odpowiadać :prezydent