profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wydmy w Polscepoleca84%
Geografia

Działalnośc wiatru

Deflacja, czyli wywiewanie materiału powoduje obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając litą skałę. Na terenie gdzie przeważa deflacyjna działalność wiatru tworzą się różnego kształtu misy deflacyjne i tzw. góry świadki (ostańce). Na obszarach...poleca81%
Geografia

Pobrzeże Południowobałtyckie

Pobrzeża Południowobałtyckie Obszar Polski w którym występuje duża koncentracja ruchu turystycznego, nazwano regionami turystycznymi. Należą do nich tereny o wybitnych walorach przyrodniczych lub miasta odznaczające się wybitnymi walorami...poleca81%
Geografia

Pojęcia z geografii - zlodowacenia, wiatr, wydmy, erozje, wybrzeża, skały, ruchy górotwórcze

Zlodowacenie prekambryjskie, objęło część globu i należało do największych. Z. paleozoiczne, objęły Afrykę i Amerykę Pd. A Z. kenozoiczne (plejstoceńskie) Amerykę PN. i Europę. Centrum tego zlodowacenia stanowiła Skandynawia, zgromadziły się tam...poleca79%
Historia

Polskie Państwo Podziemne- Struktura i działalnośc 1939- 1943

roku PKP przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną, co miało dokumentować wolę ściślejszej i bezkonfliktowej współpracy. II. Działalność ZWZ stopniowo wchłonął wiele mniejszych organizacji, apoleca85%
Historia

Stanisław Branicki

Stanisław Branicki- jezuita, (ur. 1724r w Krakowie zm. w 1783r w Poznaniu), herbu Gryf, działacz polityczny w czasie Konfederacji Barskiej. Wstąpił do Zakonu Jezuitów w Poznaniu, gdziepoleca84%
Geologia

Działalność rzek

. DZIAŁALNOŚC NISZCZĄCA: Źródło: Stankowski, Geografia z geologią Woda płynąca żłobi podłożę poprzez wleczenie materiału skalnego tworząc koryto i dolinę. Niszcząca działalność polegająca napoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga z ekonomii.

najważniejszy twórczy czynnik produkcji. Świadoma i celowa działalnośc mająca na celu zaspokajanie potrzeb. Produkcja-proces,w czasie którego człowiek przystosowuje zasoby i siły przyrody dopoleca85%
Geografia

Afryka

. Polacy uczestniczyli w licznych ekspedycjach badawczych (m.in. J. Czekanowski, J. Dybowski, A. Rehman, A. Sierakowski, S. Szolc-Rogoziński); zaczęto także prowadzić działalność misyjną (m.in. M. Ryłło