profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Wydarzenia w Polsce

poleca80%
Historia

Kalendarium 1945-2006

KALENDARIUM 1945-2006 POLSKA1945 1945 – 17 I – wyzwolenie Warszawy – 4-11 II – konferencja w Jałcie – 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu” – 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej – 22 VII – uchwała KRN o ustanowieniu Święta Odrodzenia Polski – 2 IX – powstanie organizacji WiN – 18 X – utworzenie Polskiej Agencji Prasowej 1946 – 3 I – ustawa KRN o nacjonalizacji – 14 II – pierwszy po wojnie powszechny spis ludności – 30 VI – referendum – 4 VII –...poleca81%
Historia

Wydarzenia w Polsce XIX/XX wieku.

Wydarzenia w Polsce • 6 lutego - Rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. • 5 kwietnia - Podpisano porozumienia Okrągłego Stołu. • 8 maja - Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej pod redakcją Adama Michnika. • 12 maja - Prawnie uznano...poleca85%
Historia

Daty z historii Polski

Daty z historii Polski: 965- Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę 966- chrzest Polski 968-rozbicie najazdu Wichmana, stojącego na czele Pomorzan , pomoc czeska 972-rozbicie wyprawy margrabiego Hodona, atakującego Pomorze, bitwa pod...poleca85%
Historia

Daty polskie - od starożytności.

VIII w - powstanie osady w Biskupinie 966r - chrzest Polski 972r - zwycięstwo Mieszka I nad Cedynią 991r - Powstanie dokumentu Dagome iudex 997r - śmierć św.Wojciecha...poleca85%
Historia

Powstanie Warszawskie - kolebka narodu, czy jego grób.

OSTATNIE POLSKIE POWSTANIE Opłakujmy godzinę kiedy się wszystko zaczęło, kiedy padł pierwszy strzał. Opłakujmy sześćdziesiąt trzy dni i sześćdziesiąt trzy noce walki. I godzinę kiedy się wszystko skończyło. Kiedy na miejsce, gdzie było...