profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wychowawca klasypoleca87%
Pedagogika

Społeczna rola nauczyciela jako wychowawcy klasy

Nauczyciel, a w szczególności wychowawca ma wielki wpływ na jakość pracy klasy oraz kształt życia klasowego. Aby mógł on poprzez swoje zachowania pomagać uczniowi w jego rozwoju, musi posiadać określone kwalifikacje zawodowe. Pozwolą mu one w...poleca87%
Pedagogika

Metodyka

Poradnictwo jako: -instytucjonalny system o określonej strukturze organizacyjnej -specyficzna czynność podejmowana przez doradców pomagająca jednostkom przeżywających problemy Cele poradnictwa: -optymalizacja różnych dziedzin życia oraz...poleca84%
Psychologia

Wychowawca klasy

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas. Wychowawcą klasy jest się "z urzędu". Dysponuje się również "urzędowym"...poleca85%
Pedagogika

Szkoła jako instytucja wychowawcza (proces wychowania)

: kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców. Często, niestety, rodzice traktują funkcję nauczyciela jako przedłużenie swojej rodzicielskiej woli; nie pytając o zdaniepoleca87%
Pedagogika

Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły

potrzeb, · wyraźny brak orientacji typu „umowa społeczna ”, · wyraźny niedobór orientacji na uniwersalne zasady etyczne, Nauczyciele Podmiotowość nauczyciela odzwierciedla się w jego samowiedzypoleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna- przekrój

nierówna pozycja społeczna . Szczególnie ważna staje się wówczas zasada respektowania podopiecznego jako osoby, z wszystkimi jego problemami i trudnościami, zrozumienie dla jego nieporadności, szacunekpoleca85%
Socjologia

Materiały do egzaminu.

. Wykorzystywany był też dla przedstawiania własnego narodu jako wyższego na początku XX wieku np. przez polityków niemieckich dla rozwiązania kwestii żydowskiej. Dewiacja społeczna odchylenie od regułpoleca85%
Socjologia

Socjologia edukacji-sciąga

informacji straciła swój autorytet i skuteczność b)Szybkie tempo rozwoju społeczeństwa c)Edukacja jako usługa społeczna a jednocześnie towar rynkowy II. cele reformy a) podniesienie poziomu