profil

Teksty 14
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Wychowanie zdrowotnepoleca85%
Pedagogika

Promocja zdrowia

Def zdrowia wg. O’Donella Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką wspomagania ludzkim dokonywaniu zmian w ich stylu życia aby mogli zbliżyć się do optimum swojego zdrowia Średnia wieku: Kobiety- 84 faceci-74 Stan zdrowia zależy od: 50%...poleca92%
Pedagogika

Przedszkole – środowiskiem wychowania zdrowotnego

Przedszkole – środowiskiem wychowania zdrowotnego W dobie gwałtownego postępu techniczno-cywilizacyjnego, który powoduje postępującą izolację człowieka od środowiska naturalnego, zmuszając go do życia w środowisku sztucznym, szczególnego...poleca85%
Pedagogika

Dziedziny

W załącznikupoleca85%
Pedagogika

Edukacja zdrowotna

1. Co to jest promocja zdrowia. Kiedy i gdzie sformułowano jej założenia. Promocja zdrowia - 1986, I - sza Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie, założenia w karcie ottawskiej. Promocja zdrowia - jest to proces umożliwiający ludziom...poleca85%
Pedagogika

Dziedziny wychowania

WYCHOWANIE UMYSŁOWE Głównym założeniem wychowania umysłowego jest założenie, że nie można kształtować osobowości człowieka bez ukształtowania intelektu, czyli główne założenie mówi, że w praktyce nie można odrywać nauczania od wychowania....poleca85%
Pedagogika

Dziedziny wychowania

Wyróżniamy wychowanie: - zdrowotne - moralne - umysłowe - estetyczne Wychowanie zdrowotne Czynniki wpływające na zagrożenie zdrowia: - niewłaściwe odżywianie (mało warzyw i owoców,...poleca85%
Pedagogika

Medycyna a pedagogika

Aby omówić współzależność między stanem zdrowia dziecka a wynikami jego wychowania i nauczania , należy odpowiedzieć na pytanie co rozumiemy przez pojęcie ?zdrowia?. Wg Światowej Organizacji Zdrowia przez pojęcie stan zdrowia rozumie się stan...poleca86%
Pedagogika

„Jak wyobrażasz sobie prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole wyższej"

System edukacji w dużym stopniu wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży(studenci). W krajach uprzemysłowionych, gdzie zdrowie jest szczególnie promowane prowadzi do się specjalne szkolne programy edukacyjne, których celem jest dążenie do...poleca85%
Pedagogika

Wychowanie zdrowotne

Wychowanie fizyczne jako dział wychowania zdrowotnego Celem wychowania fizycznego jest podnoszenie sprawności fizycznej, stymulowanie rozwoju fizycznego oraz kształtowanie postaw związanych z osobista troską o stan fizyczny, sprawność fizyczną,...poleca85%
Pedagogika

Edukacja zdrowotna - wykłady

EDUKACJA ZDROWOTNA Kultura fizyczna ? aktywność ruchowa Pedagog ma duży wpływ nie tylko na wychowanie dzieci, ale również na jego rozwój a tym samym na jego przyszłe zdrowie. Kultura fizyczna jest także elementem wychowania. Składa się z 4...poleca85%
Język polski

Wychowanie zdrowotne.

Wychowanie zdrowotne „Mens sana in corpore sano – zdrowy duch w zdrowym ciele” Juwenalis ok.60 r. – po 127 rzymski poeta, satyr Czynniki...poleca87%
Dydaktyka

Plan pracy pielęgnacyjno- wychowawczej

Praca własna w załcznikupoleca85%
Pedagogika

Teoria wychowania pytania

5.Schrakteryzuj teorie funkcjonowania wartości(teoria obiektywistyczna i subiektywistyczna) Teoria obiektywistyczna: - wartości traktowne są jako właściwości przedmiotu, istniejące niezależnie od tego jak ludzie je oceniają - wartości są...poleca85%
Pedagogika

Teoretyczne podstawy wychowania- zagadnienia z opracowaniem

praca dostępna w załączniku :) zwięźle ale na temat;p