profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wychowanie dziecka spartańskiegopoleca85%
Historia

Wychowanie dziecka Spartańskiego.

Do 7 roku życia dziecko wychowywała matka. Kolejnie zostały umieszczane w "klasach" gdzie obowiązywała jednakowa dyscyplina. Nauczycielami byli ludzie dorośli oraz starsi Spartanie. Czas nauki ogólnej ograniczono do minimum, aby...poleca89%
Historia

Wady i zalety wychowania spartańskiego

Wady - bezpodstawne zabijanie dzieci - zbyt krótki okres wychowywania przez matkę - niegotowość na rozłąkę - mniejsza wrażliwość - niewygodne warunki życia - możliwość założeniapoleca85%
Historia

Jakie były przyczyny i przejawy zmilitaryzowanego charakteru państwa spartańskiego? Wykaż zalety i wady tego modelu społecznego.

Jakie były przyczyny i przejawy zmilitaryzowanego charakteru państwa spartańskiego ? Wykaż zalety i wady tego modelu społecznego. Starożytna Sparta to jedno z greckich poleis, które bardzo różniłopoleca85%
Pedagogika

Metody pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego,Johna Locka oraz metody wychowania spartańskiego

W mojej pracy chciałabym opisać metody pedagogiczne dwóch wielkich przedstawicieli pedagogiki : Jana Amosa Komeńskiego,Jana Locke'a,oraz przedstawić metody wychowania spartańskiego . Jan Amospoleca85%
Historia

Starożytność- daty

Egejskiego. 1300 p.n.e. - wędrówka Józefa i plemion izraelskich do Egiptu. ok. 1000 p.n.e. - Egipcjanie dodają do piwa chmielu. ok. 1000-900 p.n.e. - początki państwa spartańskiego . 800 p.n.epoleca85%
Historia

Wychowanie greka w Atenach i Sparcie

urodzenie zdrowego i silnego dziecka ,najlepiej chłopca. Podsumowując wszystkie aspekty życia spartańskiego podporządkowane zostały wychowaniu i wyszkoleniu pokoleń dobrych żołnierzy. Plutarch opisując