profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wybickipoleca85%
Język polski

Romantyzm w Polsce

W Polsce za początek romantyzmu uznaje się rok 1822 – datę wydania przez Mickiewicza Ballad i romansów. W historii literatury takie daty są jednak umowne, w tym wypadku podkreślona zostaje ranga debiutanckiego tomiku poety, który stał się znakiem...poleca83%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki

OŚWIECENIE 1. Nazwa Epoki Wykorzystuje termin światła-oświecenie inaczej samoświadomość, myśliciel.Nazywane wiekiem filozofów i rozumu.Termin powstał w Niemczech.Ludzie chętnie przyjmowali nowe idee i założenia mówiące np.że śmierć jest...poleca83%
Język polski

Polski hymn Narodowy

Hymn jest to uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym. Polski Hymn Narodowy jest to...poleca82%
Język polski

Romantyzm w Polsce.

Praca w załączniku.poleca84%
Język polski

Romantyzm - wiadomości wstępne.

WIADOMOŚCI WSTĘPNE Ramy chronologiczne epoki romantyzmu Romantyzm rozwijał się w Europie od końca XVIII wieku do końca lat 40-tych wieku XIX. Za początek umownie przyjmuje się rok 1789 (Wielkapoleca83%
Język polski

Romantyzm polski pośród romantyzmów europejskich.

Romantyzm zaistniał w Polsce w ścisłym kontakcie z tendencjami rozwojowymi literatury europejskiej, ponadto część polskiej literatury tego okresu powstawała na Zachodzie. Warto podkreślić, żepoleca86%
Język polski

Romantyzm-wstęp do epoki

) ROMANTYZM W POLSCE Rozpoczął się od walki romantyków z klasykami. Był to spór z przedstawicielami młodego pokolenia z autorytetami nauki. Przedstawiciele klasyki-Jan Śniadecki, Kajetan Koźmianpoleca85%
Język polski

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce

, szereg wystąpień wyzwoleńczych w całej europie. 1863 Powstanie styczniowe zakończone klęską. 3. Najbardziej charakterystyczne hasła dla epoki romantyzmu. IRRACJONALIZM przeciwstawianie sie