profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wstęp do motywu wolności na podstawie Dziadów części III



poleca84%
Język polski

Motyw wolności

Motyw wolność - wstęp Człowieku...jesteś najbardziej rozumną istotą stąpającą po ziemi, stworzoną na podobieństwo Boga. Świat, w którym żyjesz, oddychasz, bawisz się i smucisz jest teatrem, ty zaś tylko jego marionetką. Taką wizję ludzkiej...



poleca84%
Język polski

Żyć to wybierać, próba eseju o wolności i odpowiedzialności

wolność, podobnie jak zdrowie, potrafimy docenić dopiero po jej utracie. W literaturze wielokrotnie powraca motyw wolności . Często problem ten ukazywany był przez pisarzy, jako wolność wyboru, swoboda



poleca85%
Język polski

"Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”. Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

odbierać jej swoim bliźnim. W literaturze wielokrotnie powraca motyw wolności . Często problem ten ukazywany był przez pisarzy, jako wolność wyboru, swoboda w działaniu lub też jej brak. W



poleca84%
Język polski

Czy wolność jest istotną wartościa w życiu człowieka?

Czym jest wolność? Pierwsze skojarzenie wolności to wolność narodu do samostanowienia, do wyznawania swojej religii, kultywowania swoich zwyczajów i kultury. W świecie współczesnym jest



poleca82%
Język polski

Problem wolności człowieka w średniowieczu

Zanim zaczniemy rozmawiać na temat wolności człowieka w średniowieczu powinniśmy zastanowić się nad definicją słowa wolność. Wolność oznacza brak przymusu, sytuację, w której możemy dokonywać wyboru



poleca84%
Język polski

Prezentacja Motyw tańca i jego funkcja w utworze literackim. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok

bezczynności społeczeństwa (III akt Wesela), f. tango argentyńskie – symbol upadku moralnego, ostrzeżenie przed możliwością utraty wolności (Tango). 3. Wnioski: a. Taniec jest częstym motywem w