profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współpraca międzynarodowapoleca88%
Dziennikarstwo

Pojęcie i istota interesu w stosunkach międzynarodowych

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych stosunków mię¬dzynarodowych jest to, że ze względu na jakąś potrzebę lub cel ogar¬niają one swym zasięgiem działania i oddziaływania wszystkich ich uczestników. Wartości te stanowią istotne składniki...