profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne społeczeństwo obywatelskiepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie. Wymień i omów czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zaproponuj sposoby przezwyciężania negatywnych aspektó

(Matura rozszerzona 2008, stamtąd też pochodzą materiały źródłowe, do których się odniosłam.) Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania. Wymień i omów po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa o

Społeczeństwo obywatelskie to samoorganizująca się zbiorowość, ukształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego (media, organizacje). Jego cechą charakterystyczną jest niezależność od władzy państwowej. Takie społeczeństwo...poleca85%
Język angielski

Szef prosi Cie o przyjście w niedziele do pracy: -zgłoś sprzeciw i uzasadnij, -zaproponuj zastępstwo, -zgódź się na kompromis

Sorry Boss , but I can't come to work on sunday , because Im going to visit my grandmother in Warsaw. Paula is free on sunday so, maybe you should ask her if she wants to work. I can come to work , and be here only to 1p.m. Later I have to gopoleca85%
Język niemiecki

Poradź koleżance,gdzie ma spędzic urlop. Zaproponuj jej spędzenie go w Polsce, zaproponuj konkretny region i uzasadnij. Zaproponuj swoją pomoc.

Liebe Martyna, Warschau, den 16.12.2007 am Anfang mochte ich dich herzlich begrussen. Ich danke dir fur deinenpoleca86%
Język francuski

Dzwonisz do znajomej. Dowiadujesz się że jest chora. Zapytaj co jej dolega. Zaproponuj pomoc. Udziel kilku rad.

- Allo Monique? Comment vas-tu? Comment ca va? * Salut Patricia. Je ne vais pas bien. - Qu`est-ce que tu as? Tu est malade? * Je ne sais pas, peut-etre. - Qu`est-ce qiu te fait mal? la tete? lapoleca87%
Język niemiecki

Wspólnie z koleżanką z kursu językowego planujecie zrobienie zakupów weekendowych. Koleżanka proponuje zakupy w dużym supermarkecie. Odrzuć jej propozycję i zaproponuj sklep ze zdrową żywnością, nie zgódź się mimo jej nalegania i podaj arg

żywnością jest za daleko i jedzenie w supermarkecie też jest zdrowe.) Ala : Das ich doch Quatsch !! Das Essens in Bioladen ist um viel gesundes !! Bioprodukte passen in die Saison und sind frishpoleca84%
Chemia

Odczynniki Fehlinga, Lugola, Sudan III używane sa do wykrywania cukrów prostych, cukrów prostych, tłuszczów. Zaproponuj doświadczenie na wykrycie tych związków (hipoteza + notatki + wnioski).

próba z płynem Lugola Hipoteza – jeden z produktów A i B zawiera skrobię; Notatki – produkt A umieszczamy w probówce I , a produkt B w probówce II; do obydwu probówek wkraplamy po 1-2 krople płynu