profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne konfliktypoleca85%
Socjologia

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki...poleca83%
Geografia

Konflikty

Autarkia - samowystarczalność gospodarcza państwa, odcięcie się od związków gospodarczych z resztą państw, likwidacja wymiany międzynarodowej, często jako wynik wojen lub izolacji państwa z przyczyn politycznych Konflikty w Europie...poleca83%
Geografia

Przyczyny konfliktów w świecie współczesnym

Przyczyny konfliktów - Walka o władze - Etniczne, kulturalne - Dążenie o niepodległość - Ekonomiczne - O terytorium KONFLIKT W AZJI wojna w Timorze Wschodnim. Walki w Timorze toczyły się głównie o władzę i wpływy na tym terytorium...poleca83%
Geografia

Podział polityczny świata współczesnego. Konflikty świata współczesnego i rejony ich występowania. Przemiany społeczno- gospodarcze.

Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji. Charakterystyczną cechą stosunków panujących do czasów wielkich odkryć geograficznych było rozbicie ówczesnego...poleca83%
Socjologia

Pojęcie rewalidacji. Charakterystyka metod rewalidacji osób niepełnosprawnych.

właściwości powoduje, że stosowane standardowe metody i formy pracy nie są odpowiednie zaś usprawnianie fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe stanowią kompleksowy, zintegrowany system oddziaływańpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

środowiskowych wychowanka, który w sposób antagonistyczno-destrukcyjny ustosunkowuje się do norm społecznych, obyczajowych i moralnych. Niedostosowanie społeczne wyraża się najczęściej nieprzystosowaniempoleca85%
Pedagogika

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

innymi osobami mającymi problemy z dziećmi jest dla rodziców wsparciem, stanowi okazję do dzielenia się swoimi kłopotami, wymiany doświadczeń i szansę nauczenia się nowych, bardziej skutecznych zachowańpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie polegający na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się jej normy społeczne i