profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesna apokalipsapoleca85%
Język polski

Apokalipsa współczesności

Widział wszystko. Całe oddziały, korpusy, armie, które złączyły się w krwawym uścisku. Walka trwała długo. Tak ogromnego czasu, po którego upływie została tylko krew, nie mógł przeżyć nikt. A on spoglądał na wszystko niewzruszenie.. na pole, gdzie...poleca87%
Język polski

Apokalipsa współczesności

Widział wszystko. Całe oddziały, korpusy, armie, które zwarły się w krwawym uścisku. Walka trwała długo. Tak niezmierzonego czasu, po którego upływie została tylko krew, nie mógł przeżyć nikt. A on spoglądał na wszystko niewzruszenie.. na pole,...poleca86%
Język polski

Romantyzm a literatura powojenne

- wybitny reżyser - przyczynił się do umocnienia romantycznego kultu we współczesności . Ekranizacje dramatów Wyspiańskiego - „Wesele”, „Noc listopadowa” czy filmy takie jak : „Kanał”, „Pokolenie