profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ wytwarzania energii na środowisko naturalnepoleca85%
Fizyka

Wpływ procesu wytwarzania energii na środowisko naturalne. Alternatywne źródła energii.

Wyjaśnienie pojęć energia - skalarna wielkość fizyczna służąca do ilościowego opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania. Środowisko naturalne - środowisko przyrodnicze, epigeosfera – według encyklopedii multimedialnej WIEM -...poleca85%
Geografia

Alternatywne źródła energii.

, co sprawia, że wygrywają bez trudu konkurencję z elektrowniami innych typów. Aby dobrze przedstawić alternatywne źródła energii należy przedstawić konwencjonalne i ich wpływ na środowisko naturalnepoleca85%
Fizyka

Alternatywne źródła energii

mogą być sterowanie zdalnie; - rozproszenia w terenie skraca odległości przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty; - korzystny wpływ małej retencji na środowisko naturalne oraz możliwośćpoleca85%
Geografia

Alternatywne i dotychczasowe źródła energii

) · hałas towarzyszący przy rozładowaniu, kruszeniu węgla, wytwarzany przez wentylatory, sprężarki · duży wpływ na środowisko naturalne mają ścieki przemysłowe, które wytwarzane są przy uzdatnianiupoleca85%
Geografia

Energia

, kruszeniu węgla, wytwarzany przez wentylatory, sprężarki * duży wpływ na środowisko naturalne mają ścieki przemysłowe, które wytwarzane są przy uzdatnianiu wody do obiegu parowego i do obiegupoleca85%
Biologia

Niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania energii

wpływu na środowisko naturalne . Nie powodują one co prawda emisji zanieczyszczeń, poważnymi problemami są jednak zmiany krajobrazu, hałas oraz wpływ na dzikie ptactwo na szlakach migracji sezonowych