profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ kultury Antycznej na kulture Europejskąpoleca81%
Język polski

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny. Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeusz w piekle" Offenbacha). Bardzo często postacie mitologiczne...poleca84%
Historia

Spuścizna antyczna 476 - 2005

1. Definicja Antyku 2. Starożytna Grecja – cenzury czasowe i terytorium, 3. Starożytny Rzym – ramy czasowe i zasięg terytorialny. 4. Wstęp przedstawiający tezę. 5. Wpływ na twórców poezji i literatury. 6. Teatr Grecki – tradycja. 7....poleca82%
Język polski

Wpływ kultury Antycznej na kulture Europejską

Dzisiejszy świat, a właściwie pogląd na jego ewolucje trudno wyobrazić sobie pomijając kulture starożytnego świata. Kultura ta rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śródziemnego, miała i ma ogromny wpływ na kulturę europejską. Na...poleca85%
Język polski

Wpływ kultury antycznej

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny. Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeusz w piekle" Offenbachapoleca86%
Geografia

Czy kultura Polska jest kulturą europejską ? - wersja 3

języki romańskie, celtyckie, germańskie i słowiańskie). Tak samo na wszystkie państwa europejskie miały wpływ narodziny i rozwój kultury antycznej , jej wpływ na kształtowanie się kultury romańskiej ipoleca84%
Wiedza o kulturze

Wpływ architektury greckiej na współczesną kulturę europejską

kultury dworskiej. Widać w nim spójność z elementami antyku. Również dziś architekci w poszukiwaniu pomysłów na kolejne ciekawe projekty sięgają do podstaw architektury, czyli do starożytnej Grecjipoleca85%
Wiedza o kulturze

Wpływ architektury greckiej na współczesną kulturę europejską

Architektura to sztuka projektowania i wznoszenia budowli. Podstawowe formy architektury klasycznej ukształtowały się w starożytnej Grecji, na przełomie VI i V w. p.n.e. Najbardziej charakterystycznąpoleca85%
Język polski

Korzenie kultury europejskiej - Antyk i Biblia

południowych wybrzeżach Europy, nad Morzem Śródziemnym. Twórcami kultury śródziemnomorskiej są chrześcijanie i Hebrajczycy. Ogromny wpływ na kulturę europejską wywarła kultura starożytnych Greków i Rzymian