profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wpływ Homera na literaturępoleca76%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju...poleca85%
Kulturoznawstwo

Problemy uczestnictwa w kulturze

Ściąga z wykładówpoleca90%
Historia

Antyk-Średniowiecze

cywilizacja europejska. Największa rolę w kształtowaniu podstaw cywilizacji europejskiej odegrała kultura starożytnej Grecji.Dojrzewała ona stopniowo- już w III i II tysiącleciu p.n.epoleca85%
Historia

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim.

się nie różnił od współudziału innych członków grupy społecznej uczestniczącej w danym obrzędzie czy uroczystości. Podsumowując rozważania na temat miejsca kobiety w starożytnej Grecji możnapoleca82%
Politologia

Agora a kultura obywatelska

wszystkich obywateli. W starożytnej Grecji agora była miejscem, rynkiem stanowiącym centrum polityczne, administracyjne i religijne. Na placu tym zgromadzenie obywateli decydowało o sprawach politycznychpoleca85%
Historia

Grecja.

nalezało mieć 60 lat. Eforowie – urzednicy, sprawy bieżące. Kultura Antycznej Grecji : • Teatr – wynaleźli, powstał z uroczystości na cześć Dionizosa (wino i latorośle), na pocz 1 aktor vs chór