profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ fal elektromagnetycznych na organizm człowiekapoleca84%
Fizyka

Wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.

Wynalazki współczesnej cywilizacji powodują, że bez przerwy jesteśmy narażeni na oddziaływanie różnego rodzaju promieniowania emitowanego niejednokrotnie przez urządzenia, których nigdy byśmy o to nie podejrzewali. Urządzenia te towarzyszą nam...poleca85%
Fizyka

Wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka

telefony bezprzewodowe i komórkowe. Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie człowieka do tej pory nie jest jednoznacznie określony. Teorie, które do tej pory naukowcy nampoleca85%
Fizyka

Ogólnie o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie człowieka do tej pory nie jest jednoznacznie określony. Teorie, które do tej pory naukowcy nam przedstawili to domysły i stwierdzenia, którepoleca83%
Język polski

Jaki wpływ mają osiągnięcia nauki i techniki na życie człowieka?

Celem moich rozważań jest pokazanie, jak różny wpływ mają osiągnięcia nauki i techniki na życie człowieka . Przede wszystkim stwarzają one wiele nowych możliwości komunikacji między ludźmi (nppoleca83%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

amerykańskim New Scientist z dnia 9 lipca 1987. Jako regułę można przyjąć, że na każdą pracę wykazującą ujemny wpływ na zdrowie ludzkie fal elektromagnetycznych o częstotliwościach 50 Hz i radiowychpoleca88%
Biologia

Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące)

odpowiedzią org. zwierząt na obciążenie cieplne związane z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości jest uruchomienie normalnych mechanizmów termoregulacyjnych takich jak