profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ człowieka na biosferępoleca85%
Geografia

Wpływ człowieka na biosferę - opisz na podstawie swojego regionu - Mazuy

Przez wszystkie minione wieki przyroda „żyła” swoimi własnymi zasadami, rzeki same ustalały drogę która płynęły, zwierzęta aby zachować swój gatunek „ustalały” same swoją ilość oraz walczyły z innymi gatunkami o miejsce potrzebne do egzystencji,...poleca85%
Geografia

Jakie zmiany zachodzą w biosferze wywołane działalnością człowieka? Co to jest degradacja środowiska naturalnego i jaki wpływ wywiera na szatę roś

Biosfera - strefa zamieszkała przez organizmy żywe (troposfera - najniższa warstwa ziemi, litosfera - skały na ziemi, hydrosfera - wody). Główne zanieczyszczenia powodujące degradacje środowiska stanowi przemysł, transport, rolnictwo i gospodarka...poleca84%
Geografia

Oddziaływanie na siebie sfer

>Oddziaływanie HYDROSFERY (akweny, źródła wodne na powierzchni Ziemi) NA : - biosferę , np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemipoleca86%
Biologia

Dziura ozonowa

na funkcjonowanie całej sieci troficznej ekosystemu Antarktyki. Stratosferyczny ozon można uznać za tarczę chroniącą biosferę przed zabójczymi promieniami, ale ten sam gaz, kiedy pojawi się przypoleca83%
Biologia

Czynniki wpływające na biosferę

w północnej Australii. Zmiany te będą miały wpływ na uprawę roślin na całym świecie. Roślinom, zwierzętom, a nawet ludziom może być trudno przystosować się do nowych, zmienionych warunków. I tak napoleca82%
Geografia

Wpływ człowieka na zmiany w biosferze. Przykłady negatywnej ingerencji człowieka w przyrodę.

odpowiedzialnością człowieka za stan otaczającej go przyrody. Wpływ działalności ludzkiej na ekosystemy jest zagadnieniem bardzo złożonym. Budując miasta, fabryki, lotniska, autostrady , tamypoleca85%
Chemia

Ozon

. wtórnych zanieczyszczeń środowiska.Jego obecność w tej warstwie jest bardzo niekorzystna.Ozon występujący w sratosferze chroni całą biosferę przed szkodliwym działaniem promieniowania