profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wolność osobista chłopówpoleca85%
Język polski

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych...