profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wolność osobista chłopówpoleca85%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie w XIX w.

Piotr Jaworowicz Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną...poleca85%
Język polski

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych...poleca83%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

naukowe zmieniły pogląd człowieka na świat, a jednocześnie stworzyły podstawy nowoczesnej produkcji przemysłowej. Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w XIX w .poleca78%
Historia

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku.

państw. Anglia – to jest właśnie to państwo w którym wszystko się zaczęło. W Anglii wszelkie przemiany w XIX wieku zwane są tam rewolucją przemysłową. Do wzrostu produkcji i obniżenia jej kosztówpoleca84%
Historia

Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.

historycznej pojawiły się poglądy, które chciałyby problem przewrotu przemysłowego ograniczyć do zachodniej Europy, choćby dlatego, że industrializacja w środkowej i wschodniej Europie niepoleca84%
Geografia

Podział polityczny świata współczesnego. Konflikty świata współczesnego i rejony ich występowania. Przemiany społeczno- gospodarcze.

przełomie XIX i XX w . odzwierciedlał przemiany społeczno -ekonomiczne, typowe dla ustroju kapitalistycznego. Z mapy politycznej zniknęły tzw. ziemie niczyje. Wszystkie obszary weszły w skład państwpoleca85%
Filozofia

Doktryny polityczne i ekonomiczne XIX i XX wieku -w pigułce

Główne doktryny polityczne l ekonomiczne XIX l XX w . Europejska myśl polityczna XIX i XX w . 1. Co to jest myśl polityczna? Myśl polityczna to idea (ideologia), stanowiąca efekt zmian społeczno