profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wojna w obronie konstytucji 3 maja 1792poleca85%
Historia

Wojna w obronie konstytucji – II rozbiór Polski

1. Konfederacja targowicka - 17 kwiecień 1792r. wyjazd magnatów do Petersburga –Potockiego, Bronickiego, Żewurskiego - dążenie magnatów do zniesienia Konstytucji 3 maja i powrotu starego ustroju - ogłoszenie konfederacji 14 maja 1792 2. Wybuch...poleca85%
Historia

II Rozbiór Polski.

II Rozbiór polski Po I rozbiorze trzeba było w Polsce przeprowadzić reformy. 1787- Wojna Rosji i Austri przeciwko Turcji 1787- spotkanie S.A.P z caryca Katarzyna II w Kaniowie. Caryca zgodziłapoleca85%
Historia

Rzeczpospolita w dobie sejmu wielkiego, Wojna w obronie Konstytucji III Maja i II rozbiór, Powstanie Kościuszkowskie i III rozbiór, Francja czasów Napoleona, Wojny z Koalicją

Koroniarzy i 1/3 Litwinów) WOJNA W OBRONIE KONSTYTUCJI 3 MAJA I II ROZBIÓR * Po uchwaleniu Konstytucji kontynuowano reformy. Dążono do zwiększenia liczby wojska (oddziały prywatne i pożyczka zagranicznapoleca83%
Historia

Panowanie Augusta II i Augusta III, wojna północna, Sem Niemy i jego reformy, Stanisław August Poniatowski, konfederacja barska, I, II, III rozbiór Polski, Sejm Wielki i jego reformy, Konstytucja 3-go Maja

magnacki zawiązany 27 kwietnia 1792r. w Petersburgu (formalnie w Targowicy), w celu obalenia reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja. II rozbiór Polski Przyczyną była przegrana wojna polskopoleca84%
Historia

Wojna Polsko – Rosyjska , II rozbiór Polski, Upadek powstania

królestwo polskie. Wojna Polsko – rosyjska , II rozbiór Polski Gołota czyli uboga szlachta nie uzyskala przywilejów konstytucyjnych.Szlachta mieszczańska uzyskała poparcie konstytucji 3poleca83%
Historia

Drugi i trzeci rozbiór Polski

Drugi rozbiór Polski Rzeczpospolita w okresie rozbiorów Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do