profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wojna w Czeczeniipoleca88%
Geografia

Terroryzm

Terroryzm, metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy (terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary (terroryzm zbiorowy). Terroryzm...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty międzynarodowe po II WŚ.

Konflikty międzynarodowe Przyczyny konfliktów: Obecnie, w sytuacji, gdy nie istnieje już podział świata na dwa bloki polityczno – militarne, konflikty lokalne przestały być zastępczym poligonem rywalizacji dwóch supermocarstw. W większości...poleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Terroryzm jako zagrożnie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie.

Referat jest w formie prezentacji multimedialnej, w załącznikupoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Terroryzm, zagrożeniem XXI wieku

Wstęp 1 Definicja pojęcia 2 Czym jest terroryzm ? 2 Historia terroryzmu 3 Starożytność 3 Genealogia terminu „ terroryzm ” 3 Problem terroryzmu 3 Źródła terroryzmu 3 Rodzaje terroryzmu 4poleca86%
Politologia

Terroryzm przemówienie

Terroryzm jako problem międzynarodowy-przemówienie Szanowni Państwo! Pragnę dziś przedstawić wam międzynarodowy problem, jakim jest terroryzm . Zjawisko to osiągnęło obecnie swego rodzajupoleca88%
Historia

Terroryzm - charakterystyka pojęcia

typ terrorysty obecny jest w Rosji. W takim ujęciu terroryzm to określony sposób postępowania, umotywowany pewnymi założonymi celami z zastosowaniem przemocy . Przedstawione wyżej definicje uległypoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Terroryzm

Terroryzm , metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy ( terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale