profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wojna radziecko niemieckapoleca83%
Historia

Przebieg Wojny na Bałkanach. Wojna niemiecko-radziecka.

Pakt Trzech. Wojna na Bałkanach. Pod koniec września 1940r państwa osi Berlin-Tokio-Rzym zawarły porozumienie, tzw.Pakt Trzech, będące faktycznym podziałem stref wpływów. W listopadzie przystąpiły do niego Rumunia, Słowacja i Węgry, a propozycje...poleca85%
Historia

Wybuch wojny radziecko-niemieckiej a kwestia polska Okres kontaktów między ZSRR a rządem polskim w Londynie

Wejście Związku Radzieckiego w skład państw walczących z Niemcami (22 VI 1941 uderzenie III Rzeszy na ZSRR) otwierało przed polskim ruchem narodowowyzwoleńczym całkiem nowe perspektywy polityczne militarne. Pamiętać trzeba, ze upadek Francji...poleca81%
Historia

I Wojna Światowa - przyczyny, przebieg, skutki

-ofensywa Brusiłkowa w Galicji i na Bujowinie-rozbicie wojsk austrio-węgierskich przez Rosjan, ale zatrzymanie ofensywy przez Niemców 1917 Wojna pozycyjna-rosnącepoleca85%
Historia

Historia powszechna dwudziestolecia międzywojennego.

) niemiecko -rosyjski – o wpływy w Turcji, szczególnie o panowanie nad cieśninami Bosfor i Dardanele; c) rosyjsko-austriacki – o wpływy na Bałkanach : Rosja czuje się obrońcą słowiańskich narodów żyjących napoleca85%
Historia

I wojna światowa w Polsce

niemiecko -rosyjski i austriacko-rosyjski na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie, były głównymi przyczynami wszystkich konfliktów na początku XX wieku. Powstanie dwóch bloków militarnych. W 1871 roku we