profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wojna obronna 1939 rokupoleca85%
Historia

Wojna obronna 1939 roku.

Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939- wybuch wojny. Godzina 4.45 Niemcy przystąpili do realizacji planu ataku na Polskę- ‘Fall Weiss’, który rozpoczął II Wojnę Światową. 1 września 1939 godz. 4.45 pancernik Schleswig- Holstein otworzył ogień na...poleca81%
Historia

Wojna obronna we wrzesniu 1939 roku ocena postawy Polaków i jej przebiegu.

wojna obronna 1939 roku od początku skazana była na klęskę. Olbrzymie znaczenie miała przewaga liczebna agresora, jego lotnictwo, oddziały pancerne i zmechanizowane, których naszemu wojsku brakowałopoleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

W roku 1939 dnia 1 września o godzinie 4.40 rano bombowce niemieckich nazistów rozpoczęły bombardowanie Wielunia a o 4.45 pancernik niemiecki "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzałpoleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku najazdem na Polskę Niemcy spowodowały, że Europa i świat zostały objęte kolejną wojną . Jej przyczyną były odwetowe i zaborcze dążenia faszystowskich Niemiec ipoleca86%
Historia

Druga wojna światowa - jeszcze raz we wspomnieniach /1/

kultury. Te cele sąsiadujących państw ujawniły się wówczas, gdy 1 września 1939 roku armia niemiecka wkroczyła do kraju polskiego i 16 dni później armia sowiecka wkroczyła na nasze tereny wschodniepoleca83%
Historia

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

z Prus Wschodnich. Siły polskie miały zostać zamknięte w łuku Wisły i zniszczone. Do prac nad polskim planem obrony na wypadek ataku niemieckiego przystąpiono dopiero w marcu 1939 roku . Zakładał on