profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wojna o Falklandypoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty międzynarodowe po II WŚ.

Konflikty międzynarodowe Przyczyny konfliktów: Obecnie, w sytuacji, gdy nie istnieje już podział świata na dwa bloki polityczno – militarne, konflikty lokalne przestały być zastępczym poligonem rywalizacji dwóch supermocarstw. W większości...poleca83%
Historia

Kalendarium II Wojny Światowej

Tabelka z wydarzeniami II WŚpoleca88%
Historia

Przyczyny I WŚ

1. Geneza I WŚ 2 Powstanie dwóch bloków militarnych : trójprzymierze i trójporozumienie a) Trójprzymierze : Niemcy, Austrowęgry ,Włochy b)Trójporozumienie: Francja,Rosja, Wielka Brytaniapoleca85%
Historia

Działania wojenne na frontach I WŚ

praca w miare dobra :Dpoleca85%
Historia

II WŚ

S.Kopański -Operacja Market Garden: 17-27 IX 1944 S.Sosabowski -Bitwa nad Leningradem: 8 IX 1941 – 27 I 1944 7. Grupy: - Związek Walki Zbrojnej: Polskie Siły zbrojne w trakcie II WŚ 13 XI 1939poleca85%
Historia

Wydarzenia po II WŚ.

20 wieku utrzymały się enklawy:Hong-Kong w chinach i Makalu należało do Portugalii Dekolonizacja Afryki:W 19 wieku w Afryce były tylko 4 niepodległe państwa Po II wś państwa europejskie tracą