profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Własność feudalnapoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego

Społeczeństwo w średniowieczu dzieliło się na: - duchowieństwo - rycerstwo (urzędnicy) - mieszczanie - chłopi Postępująca w IX w. anarchia polityczna, wojny domowe i najazdy przyśpieszyły upowszechnienie kolejnych zależności. Słabsi...poleca85%
Historia

„Średniowieczni Europejczycy"

W średniowieczu w Europie kończy się okres kształtowania monarchii feudalnej oraz zamykanie się poszczególnych stanów. Wykształciły się cztery podstawowe stany: duchowieństwo, rycerstwo( szlachta, możnowładcy), mieszczaństwo i wolne chłopstwo. Z...poleca85%
Prawo

Historia powszechna

PRAWO - „zagadnienia duże” 1. LEGES BARBARORUM - „ustawy” barbarzyńców, spisy praw zwyczajowych szczepów germańskich które osiedlały się w granicach Imperium Rzymskiego W IV- V w .n. e. własne państwa .(Wizygoci, ostrogoci, Burgundowie,...poleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego

Początki systemu feudalnego : -podział pracy:chłopi(uprawiający ziemie) i rycerze(opiekunowie); -w monarchii karolińskiej wyodrębnia się grupa ludzi uprawiajacych ziemię należącą do innychpoleca82%
Historia

Początki społeczeństwa feudalnego

inwestytury- senior wręczał wasalowi włócznię lub chorągiew-duchownemu pastorał lub pierścień - kształtowanie się grupy feudałów duchownych oraz świeckich, dziedzicznie dyskonujących dużymi majątkamipoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego dawne imperium rzymskie, cesarstwo w niemczech (X-XI wiek) słowianie między VII a IXI

Rurykowiczów), Włodzimierz Wielki przyjął chrzest 988 od Bizancjum. 3. KSZTŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO Początki sysltmu feudalnego : @podział pracy: chłopi (uprawiający ziemię) i rycerze (opiekunowiepoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego we wczesnośredniowiecznej Europie.

za normalną podstawę kontraktu feudalnego i nigdy nie stracono z oczy tej idei, bez względu na to, jak bardzo by się rozpowszechniła instytucja rycerza domowego oraz wasala, którego lenno stanowiłypoleca85%
Historia

Kształtowanie się feudalizmu, początki państwa polskiego i słowiańskiego.

KSZTALTOWANIE SIE SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE 1. Feudalizm - ustrój spoleczno-polityczny, w którym dominowala wlasnosc ziemska, dajaca feudalom wladze nad chlopami, którzy utrzymywali ich i