profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Własciwości wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorówpoleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Aminokwasy - związki organiczne o charakterze amfoterycznym, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową i grupę aminową. Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z aminokwasów, będące podstawowym składnikiem komórek żywych...poleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów, są to związki chemiczne zawierające w swoich cząsteczkach dwie lub więcej grup funkcyjnych, połączonych z rdzeniem węglowodorowym . Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pochodnych...poleca85%
Organizacja pracy w hotelarstwie

Zespoły wielofunkcyjne w hotelach

Zespoły wielofunkcyjne powstały, aby służyły uczestnikom turystyki kongresowej (kongres, konferencja, seminarium, konwencja, sympozjum). 1.Zasady formowania zespołów wielofunkcyjnychpoleca88%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne.

Aldozy–zawieraja gr. aldechydowa CHO Ketozy–zawieraja gr. Ketonową CO Właściwość Glukozy: Substancja stała, bezbarwna, krystaliczna Dobrze rozpuszcza się w wodzie, słodki smak, reaguje z Cu(OH)2 a