profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Władza sądownicza i politycznapoleca78%
Historia

Ustrój polityczny starożytnych Aten

Do X w. p.n.e. – największą władze mieli królowie. Od ok. X w. p.n.e. – zanika znaczenie króla, zaczynają się rządy przez: Archonci: 1. Wybierani z najwyższej klasy 2. Zajmowali się sprawami religijnymi i wojskowymi 3. Bogaci, wpływowi...poleca85%
Historia

Grecja.

– Rada 500, wybierani z fuli (okręgów) po 50, urzednicy byli losowani a sędziowie wybierani. Ostracyzm =>V Perykles – wynagrodzenie za sprawowanie władzy. Oligarchia – ustrój polityczny w którympoleca85%
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych

Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest to, żepoleca85%
Historia

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim

chwalono ustrój polityczny Sparty . KRÓL SPARTY LEONIDAS Organizację państwa przypisywano pierwszemu prawodawcy Sparty – Likurgowi . Ustrój Sparty wykształcił się ostatecznie w VIpoleca79%
Historia

Ewolucja ustrojowa starożytnych Aten

TEMAT: ,,Ewolucja ustrojowa w starożytnych Atenach’’ Aten -powstanie tego państwa datowane przez historyków jest na VIII w p.n.e., aż do upadku w 338r., gdzie wtempoleca83%
Historia

Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.

, jak widzimy z powyższego porównania, ustrój każdego z najważniejszych państw starożytnych , mianowicie Aten , Sparty i Rzymu różnił się w różnych aspektach. Ciężko jest ocenić, który z nich był najlepszy