profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Władza a społeczeństwopoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj stosunek współczesnej władzy do społeczeństwa polskiego

Myślę, że kształtując swoje zdanie w odniesieniu do powyższego tematu, na początku powinniśmy przede wszystkim zdefiniować czym jest władza a czym społeczeństwo. Społeczeństwo mówiąc ogólnie to zbiorowość, ludzie, którzy zamieszkują dane...poleca85%
Polityka społeczna

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

, radio i telewizja stanowią coś w rodzaju namiastki władzy społeczeństwa , a właściwie organ kontrolujący poczynania oligarchów. Rzeczywiście, w ujawnieniu wielkich afer gospodarczych ostatnich czasów