profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Władcy Polski z dynastii Piastówpoleca81%
Historia

Władcy Polski.

Władcy Polski – lista wszystkich władców Polski Dynastia Piastów (do 1370) • IX wiek – Siemowit • IX-X wiek – Lestko (Leszek) (syn) • X wiek – Siemomysł (syn) • ok. 960-992 – Mieszko I • 992-1025 – Bolesław I Chrobry (król 1025) •...poleca75%
Historia

Władcy Polski z dynastii Piastów

-Mieszko I -Bolesław Chrobry -Mieszko II -Kazimierz Odnowiciel -Bolesław Śmiały -Władysław I Herman -Zbigniew -Bolesław III Krzywousty -Władysław II Wygnaniec -Bolesław IV Kędzierzawy -Mieszko III Stary...poleca82%
Historia

Piastowie na tronie Polski

Piastowie, dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370 roku. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplaste rodu – Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego ksęcia piastowskiego – Ziemowita (Siemowita). Od...poleca84%
Język polski

Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety i świętego.

W średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy ) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory osobowe nazywane sąpoleca85%
Historia

Władcy

Jagiellończyk - Książe litewski 1506-1548 Zygmunt I Stary - Książe litewski 1548-1572 Zygmunt II August - Książe litewski Władcy elekcyjni 1573–1575 Henryk Walezy - Król Francji 1576–1586 Stefanpoleca85%
Historia

Władcy

Jagiellończyk - Książe litewski 1506-1548 Zygmunt I Stary - Książe litewski 1548-1572 Zygmunt II August - Książe litewski Władcy elekcyjni 1573–1575 Henryk Walezy - Król Francji 1576–1586 Stefanpoleca81%
Język polski

Portret Władcy - Bolesław Chrobry , argumenty

swojego 30-letniego panowanie odbył wiele wojen. Za pomocą dobrej dyplomacji dokończył rozpoczęte przez ojca dzieło odbudowy Polski . Dzięki kronice Galla Anonima możemy stwierdzić iż mimo swojej pozycji dbał o biednych ludzi. Traktował ich napoleca88%
Historia

Czy władcy elekcyjni panowali czy sprawowali urząd w Rzeczpospolitej?

za fundament demokracji szlacheckiej w Polsce. Po śmierci w 1572r. ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów – Zygmunta Augusta, szlachta zdawała sobie sprawę, że po tron polski sięgną