profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wizerunek Sarmaty na podstawie Pamiętników Jana Chryzostoma Paskapoleca70%
Język polski

Opracowanie epok.

BAROK Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego. Wacław Potocki jest jednym z przedstawicieli literatury barokowej w Polsce. Był z wyznania arianinem, lecz po wydaniu edyktu królewskiego przeciw braciom polskim,...poleca85%
Język polski

Omów wybrane fragmenty "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska - jako dokument epoki i dzieło literackie.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną. Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wacław Potocki, Zbigniew Morsztyn, Szymon Zimorowic), listy (te najsłynniejsze,...poleca85%
Język polski

Rozmowy człowieka z Bogiem na podstawie twórców dwóch różnych epok.

W TEMACIE OMAWIAM RENESANS I ROMANTYZMpoleca85%
Język polski

"Nie ma rozwoju bez nawiązania" - uzasadnij istnienie nieustannych dialogów między tekstami literackimi różnych epok.

klasyczny był kreowany według pewnych „żelaznych” zasad, które istniały przez wiele epok , jednak znalazł się pewien śmiałek zrywający z wyżej wymienionymi kanonami. Nastąpiło to późno bo dopiero wpoleca86%
Język polski

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

. Przewodnim terminem tych dwóch epok jest utylitaryzm. Utylitaryzm, inaczej użyteczność, opiera się na zasadzie moralnej, która wymaga, aby wszystkie nasze czynności zmierzały do jednego celu: dopoleca85%
Język polski

Jak literatura różnych epok kreuje obraz bohaterskiej śmierci?

z epok ukazuje obraz bohaterskiej śmierci, który przedstawiony jest w podobny sposób. Śmierć zarówno Longinusa, jak i Rolanda pozwala nam dostrzec, że na przestrzeni coraz to nowych epok poeci, pisarze odnoszą się do obrazów śmierci ukazanych wepoleca85%
Język polski

Młoda Polska - opracowanie epoki.

1] Ramy czasowe epoki Periodyzacja epok literackich, jest zawsze sprawą umowną w wypadku Młodej Polski wywołuje wiele sporów. Niektórzy uważają początek epoki rok 1887[ załozenie tygodnika "