profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Witos Wincenty

poleca84%
Słownik postaci historycznych

Witos Wincenty

Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Ukończył tylko szkołę gminną, prowadził gospodarstwo rolne. W 1893 został korespondentem „Przyjaciela Ludu”,w 1895 członkiem Stronnictwa Ludowego w Galicji (od 1903 PSL). W okresie 1908–31 wójt gminy Wierzchosławice. W latach 1908–14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1911–18 poseł do austriackiej Rady Państwa. W czasie I wojny światowej od 1914 wiceprezes Naczelnego Komitetu Narodowego, a w 1918 przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej. W...poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Premierzy w Polsce

. Władysław Grabski 23.06.1920 – 24.07.1920 5. Wincenty Witos 24.07.1920 – 13.09.1921 6. Antoni Ponikowski 19.09.1921 – 06.06.1922 7. Artur Śliwiński 28.06.1922 – 07.07.1922 8. Julian Ignacy Nowakpoleca85%
Historia

Polskie ośrodki pracy

Jesienią 1918 roku klęska państw centralnych była ewidentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach polskich została powołana w 1917 rokupoleca87%
Historia

Głównie okres międzywojenny

. Przywódca 3 powstania na ślasku, przeciwnik Piłsudskiego. Witos - premier koalicyjnego rządu, działacz ruchu ludowego, działacz PSL. Daszyński –przywódca PPS, premier i minister spraw zagranicznychpoleca86%
Historia

Odrodzenie się niepodległego państwa polskiego.

księstwa Cieszyńskiego i państwową komisję likwidacyjną ( Witos ). PHL ogłasza się tymczasowym rządem dzielnicowym. Spory i antagonizmy Polsko- Ukraińsko Austriackie wychodziły z Lwowa. Zarząd nad miastempoleca85%
Historia

Parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej.

było Polakami. Ciężko było wprowadzić ład i porządek na ziemiach połączonych z 3 zaborów. Pierwszym człowiekiem ,który podjął się tego zadania był Wincenty Witos . Jednak brak chęci do reformowania