profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wirgiliusz Arkadiapoleca85%
Język polski

Omów występowanie motywu arkadyjskiego w literaturze.

Odkąd pojawił się na ziemi człowiek, marzy o krainie spokoju i niczym nie zmąconego szczęścia. Jednak jak to zawsze z marzeniami bywa, daleko im do rzeczywistości, a piękne miejsce gdzie spokojne życie stałoby się codziennością powstało tylko i...poleca85%
Język polski

Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego.

mieszkańcy - pasterze żyją w pełnej harmonii z naturą. Nawiązaniem do tego motywu jest pieśń Panny XII z "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego. Wyraża tu poeta pochwałę życia wiejskiego ipoleca85%
Język polski

Sielanka w literaturze polskiej. Omów na znanych Ci przykładach - cechy gatunku.

Sielanka to znana w starożytności idylla lub bukolika; nazwa polska Szymonowica; gatunek synkretyczny, łączy liryki, epiki, dramatu z naciskiem na ten pierwszy; Tematyka związana ściśle z życiempoleca85%
Język polski

Sielanka w literaturze polskiej. Omów na znanych Ci przykładach - cechy gatunku.

Sielanka to znana w starożytności idylla lub bukolika; nazwa polska Szymonowica; gatunek synkretyczny, łączy liryki, epiki, dramatu z naciskiem na ten pierwszy; Tematyka związana ściśle z życiempoleca89%
Język polski

Świat przedstawiony w "Panu Tadeuszu" jako realizacja eposu arkadyjskiego.

Chcąc ustalić w jakim stopniu Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” zrealizował tradycję eposu arkadyjskiego , należy wyjaśnić to pojęcie. Przez epos (z gr. epos – opowieść, pieśń) czy też epopejępoleca84%
Język polski

Wykaż występowanie toposu Arkadii w literaturze polskiej różnych epok i omów jego role w dziełach literackich

kultywowanie polskiej tradycji sarmackiej. Należy tu podkreślić ,iż w ,, Panu Tadeuszu’’ nawiązania do mitu arkadyjskiego dopatrujemy się także w innych aspektach życia. Są nimi tradycyjne polowanie