profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wilgoć glebowapoleca85%
Geografia

Zasoby wodne hydrosfery i ich charakterystyka.

HYDROSFERA - to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km 3 wody. Największą część hydrosfery obejmują : - wody wszechoceanu - 94% ogólnej ilości wody; - wody podziemna - 4,1%; - lodowce i lądolody - 1,65%; -...